Λυρίδες

Λυρίδες
(Αστρον.). Σμήνος μετεώρων. Το ακτινοβόλο σημείο τους βρίσκεται στον αστερισμό της Λύρας. Η Γη συναντά το σμήνος σε ετήσια βάση, στο διάστημα από 18 έως 24 Απριλίου. Κάθε 12 με 16 χρόνια, η βροχή των μετεώρων είναι πολύ πιο έντονη από τις υπόλοιπες χρονιές, γεγονός που πιστοποιεί ότι η Γη περνά τότε από το πυκνότερο τμήμα του σμήνους.
* * *
οι
αστρον. σμήνος διαττόντων αστέρων, το ακτινοβόλο σημείο τού οποίου βρίσκεται στα όρια τών αστερισμών τής Λύρας και τού Ηρακλή.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”